Product

Bánh cốm Hà Nội Bánh cốm Hà Nội Bánh Cốm Hà Nội Đánh giá:
8.000 đ
Sấu giòn Tiến Thịnh Sấu giòn Tiến Thịnh Sấu Giòn Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Sấu bao tử Sấu bao tử Sấu bao tử Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Sấu xào gừng Sấu xào gừng Sấu Xào Gừng Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Mơ cay Mơ cay Mơ cay Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
cốm khô cốm khô Cốm Khô Làng Vòng Đánh giá:
80.000 đ
Trà Đinh Trà Đinh Trà Đinh Thái Nguyên Đánh giá:
1.500.000 đ
Trà Nõn Tôm Đánh giá:
1.000.000 đ
Trà Ô Long Trà Ô Long Trà Ô Long Đánh giá:
175.000 đ
ô mai mơ dẻo ô mai mơ dẻo Mơ dẻo Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Mận cơm chua ngọt Mận cơm chua ngọt Mận cơm khô Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Bánh cáy Thái Bình Bánh cáy Thái Bình Bánh Cáy Làng Nguyễn Đánh giá:
45.000 đ
Vải Thiều Sấy Khô Đánh giá:
65.000 đ
Nước Mơ Ngâm Đường Đánh giá:
85.000 đ
Sấu ngâm đường Sấu ngâm đường Nước Sấu Ngâm Đường Đánh giá:
90.000 đ
Bánh chè lam Bánh chè lam Bánh Chè Lam Minh Ngọc Đánh giá:
45.000 đ
sau-tuoi-dong-lanh sau-tuoi-dong-lanh Sấu tươi đông lạnh 1Kg Đánh giá:
90.000 đ
bánh chung ngày tết bánh chung ngày tết Bánh Chưng Bắc Đánh giá:
100.000 đ
Muôi ô mai bà thu Muôi ô mai bà thu Muối Ô Mai Bà Thu Đánh giá:
22.000 đ
mận xào mận xào Mận xào Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Kẹo lạc Thái Bình Kẹo lạc Thái Bình Kẹo lạc vừng Diên Hương Đánh giá:
45.000 đ
Mận dẻo Mận dẻo Mận dẻo Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Mơ gừng Mơ gừng Mơ gừng Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Mận xào cay Mận xào cay Mận xào cay Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Me cam thảo Tiến Thịnh Đánh giá:
65.000 đ
Mơ Gừng Đặc Sản Hồng Lam Đánh giá:
100.000 đ
Mơ cam thảo Mơ cam thảo Mơ cam thảo Tiến Thịnh Đánh giá:
63.000 đ
Chả Cốm Hà Nội 500Gram Đánh giá:
100.000 đ
doi-sun-chien doi-sun-chien Dồi Sụn – Giòn, giai, ngon Đánh giá:
125.000 đ
Bánh đậu xanh Hòa An Bánh đậu xanh Hòa An Bánh đậu xanh Hoà An Đánh giá:
45.000 đ
măng lưỡi lợn măng lưỡi lợn Măng Lưỡi Lợn Đánh giá:
200.000 đ
Trà Thái Nguyên Cao Cấp Đánh giá:
400.000 đ
Trà Thái Nguyên Đặc Sản Đánh giá:
250.000 đ
Nem Chua Rán Đánh giá:
95.000 đ
bánh đậu xanh hạt sen bánh đậu xanh hạt sen Bánh Đậu Xanh Hạt Sen Đánh giá:
45.000 đ