o-mai-ngon-4

ô mai ngon

Lưu ý đến hình thái của ô mai