Trà Thái Nguyên

Trà Đinh Trà Đinh Trà Đinh Thái Nguyên Đánh giá:
1.500.000 đ
Trà Nõn Tôm Đánh giá:
1.000.000 đ
Trà Thái Nguyên Cao Cấp Đánh giá:
400.000 đ
Trà Thái Nguyên Đặc Sản Đánh giá:
250.000 đ