Măng, Nấm Khô

măng lưỡi lợn măng lưỡi lợn Măng Lưỡi Lợn Đánh giá:
400.000 đ
Nấm Hương Đánh giá:
45.000 đ
Mộc Nhĩ Đánh giá:
15.000 đ
Măng Nứa Đánh giá:
350.000 đ
mang-kho-tay-bac mang-kho-tay-bac Măng Vầu Khô Tây Bắc Đánh giá:
160.000 đ