Bánh Kẹo Hà Nội

banh-com-bao-minh banh-com-bao-minh Bánh Cốm Hà Nội Đánh giá:
7.500 đ
Kẹo lạc vừng Diên Hương Đánh giá:
45.000 đ
banh-dau-xanh banh-dau-xanh Bánh Đậu Xanh Vừa Đánh giá:
40.000 đ
Bánh Đậu Xanh Hạt Sen Đánh giá:
45.000 đ
Kẹo Lạc Sìu Châu Thanh Lan Đánh giá:
45.000 đ
Bánh Đậu Xanh Trà Xanh Đánh giá:
45.000 đ
Bánh Chè Lam Đánh giá:
45.000 đ
Bánh Cáy Làng Nguyễn Đánh giá:
45.000 đ
keo-lac-siu-chau-nho keo-lac-siu-chau-nho Kẹo Lạc Sìu Châu S10 Đánh giá:
35.000 đ
keo-lac-siu-chau-lon keo-lac-siu-chau-lon Kẹo Lạc Sìu Châu S12 Đánh giá:
45.000 đ
Bánh Chả Đánh giá:
32.000 đ
Bánh Phu Thê Đánh giá:
7.500 đ
keo-doi-nho keo-doi-nho Kẹo Dồi Thanh Lan D04 Đánh giá:
35.000 đ
keo-doi-lon keo-doi-lon Kẹo Dồi Thanh Lan D02 Đánh giá:
45.000 đ
keo-doi-vung keo-doi-vung Kẹo Dồi Vừng Đánh giá:
30.000 đ
Kẹo Bi Lạc Miền Thịnh Đánh giá:
30.000 đ
bot-san-day-huong-buoi bot-san-day-huong-buoi Bột sắn dây hương bưởi Đánh giá:
130.000 đ
Bánh Nhãn Đánh giá:
40.000 đ
Bot-san Bot-san Bột Sắn Dây Nguyên Chất
5%
Đánh giá:
210.000 đ 200.000 đ